NL | FR | EN

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief.

Koers is Religie

Het Wielermuseum aan het Polenplein wordt momenteel volledig vernieuwd. Tijdens de renovatiewerken vormt de Paterskerk nog tot en met 2 april 2018 het tijdelijke decor met de expo 'Koers is Religie', waar de intrigerende relatie tussen koers en religie centraal staat.

Je trekt er op pelgrimage langs tien kapellen en staat stil bij Ker(k)miskoersen, Wielergoden, (Bij)gelovige renners, Dopingzondaars, Wielerbedevaartsplaatsen. Onderweg word je getroffen door unieke Wielergewaden, Overwinningskelken, een Peloton van Wielergoden en het 'Croix de Fer'.

Naar analogie met een kerkbezoek wordt voor een bezoek een vrije bijdrage gevraagd. Aan de nieuwe site en expo is verder ook een breed programma publieksactiviteiten en een educatieve werking gekoppeld, te raadplegen via www.koersisreligie.be

[UPDATE]

'Koers is Religie', de tijdelijke expo in de Paterskerk werd onlangs bekroond met de provinciale Erfgoedprijs. Met die tweejaarlijkse prijs bekroont provincie West-Vlaanderen vernieuwende, publieksgerichte projecten rond de ontsluiting van erfgoed en initiatieven met een voorbeeldfunctie

De jury over 'Koers is Religie': 

"Wielrennerij maakt deel uit van het DNA van West-Vlaanderen. Wie ‘Koers is Religie’ bezoekt, ontdekt de sterke historische verankering van de koers in onze provincie: het gegeven van de kermiskoersen, bedevaarten met fietswijdingen etc. Wielrennerij is zo sterk in de West-Vlaamse geesten geworteld, dat ze quasi dezelfde voedingsbodem heeft als het katholieke geloof dat even sterk stond in deze provincie. ‘Koers is Religie’ maakt duidelijk waarom West-Vlamingen zo’n gepassioneerde wielervolgelingen zijn. Dit project draagt volgens de jury dan ook in belangrijke mate bij tot de ontsluiting van een heel relevant aspect van het West-Vlaamse erfgoed, zowel wat betreft onroerend erfgoed met de kerk, het roerend erfgoed met de museale collectie als een belangrijk stuk immaterieel erfgoed rond geloof en bijgeloof, verhalen en tradities. 

Bovendien gebeurt die ontsluiting op een bijzonder inventieve en creatieve manier, waarbij de museumploeg heel strak en consequent het religieuze en de koers met elkaar verbindt en die lijn ook in alle aspecten van het project doortrekt (cfr de termen in de communicatie, het catechismus-boekje bij de expo, de vormgeving van de expo). Het sacrale aspect wordt hierbij niet stiefmoederlijk behandeld of weggeduwd, maar volledig omarmd, wat de jury zeker apprecieert.
Door de laagdrempeligheid, het creatief concept en de link met religie blijkt dit project bovendien ook heel genietbaar voor bezoekers die minder op hebben met de wielrennerij,  wat met het oog op een groot publieksbereik een heel sterke troef is voor een thematisch museum.

Het project kreeg veel weerklank in binnen- en buitenland en had aldus een grote uitstraling binnen en buiten onze provincie: naast de gebruikelijke regionale media, was er aandacht van Nederlandse en Britse pers (Trouw, Guardian Travel, …), internationale wielermedia zakten af naar Roeselare, bloggerst uit Zweden, Nederland en Frankrijk waren errond actief, etc. Tegelijk blijft het Wielermuseum ook dicht bij de lokale roots, met veel aandacht voor lokale figuren en de lokale erfgoedgemeenschap.

De jury beschouwt dit project dan ook als een inspirerend voorbeeld van hoe een museum tijdens haar sluitingsperiode toch een heel actieve werking kan blijven onderhouden en zelfs een tandje kan bijsteken. Veel lof dus voor deze jonge en dynamische museumploeg die naast het coördineren van een verhuis, een renovatie en herinrichting ook nog zo’n inventief en opgemerkt publieksproject wist te realiseren. Twee jaar geleden liep het Wielermuseum al in de kijker op de Erfgoedprijs 2015 met een nominatie en verdienstelijke vermelding van de jury voor het project ‘Museum in de Living’ waarbij ze museumobjecten uitleenden aan mensen thuis. Sinds 2015 is het museum duidelijk verdergegaan op dit elan. Met ‘Koers is Religie’ bevestigd het team dat ze een voortrekkersrol kunnen spelen qua publiekswerking. De jury kijkt dan ook reikhalzend uit naar de toekomstige museale invulling en wenst het museumteam en de stad Roeselare daarmee alle succes."

De jury voor de Erfgoedprijs Publiekswerking 2017 was als volgt samengesteld:

  • Jo Rombouts, diensthoofd Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen (voorzitter)
  • Evelien Oomen, communicatieverantwoordelijke Agentschap Onroerend Erfgoed
  • Joeri Januarius, coördinator ETWIE (Expertisecentrum voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed)
  • Jana Kerremans, hoofd zakelijk beheer Kazerne Dossin Mechelen
  • Elien Doesselaere, museumconsulent dienst cultuur Provincie West-Vlaanderen
  • Sophie Muyllaert, dienst cultuur Provincie West-Vlaanderen (intern deskundige zonder stemrecht)
  • Regine Philibert, dienst cultuur Provincie West-Vlaanderen (secretaris zonder stemrecht)

 De expo 'Koers is Relgie' loopt nog tot en met Paasmaandag 2 april 2018.