NL | FR | EN

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Wie kan tijdelijke tentoonstellingen ontlenen?

Enkel organisaties, verenigingen en instellingen kunnen tijdelijke expo’s ontlenen. 

2) Praktische bepalingen

Reserveren kan via de website, per mail (koersmuseum@roeselare.be) of telefonisch (051 26 96 00). Elke reservatie wordt schriftelijk bevestigd (mail of brief).

De expo’s kunnen dagelijks afgehaald en teruggebracht worden (maart - september) of maandag tot zaterdag (oktober - februari) van 10u tot en met 16u30. Bij afhaling krijgt de ontlener het door beide partijen ondertekend uitleenformulier. Eén exemplaar blijft in het museum.

De ontlener wordt verplicht om bij elke bekendmaking en communicatie rond een expo het logo van KOERS. Museum van de Wielersport uitdrukkelijk te vermelden. 

3) Kosten

De kostprijs voor het uitlenen van een expo bedraagt 25 euro. Dit kan ter plaatse cash of via bancontact vereffend worden. Er kan een factuur opgemaakt worden. Iedereen die materiaal uitleent, wordt opgenomen in het adressenbestand van het museum en heeft er inzage van en correctie op. Deze adressen worden enkel gebruikt voor informatieve en promotionele doeleinden.

4) Waarborg 

Voor de ontlening van materiaal wordt een waarborg van 50,00 euro gevraagd. Deze waarborg wordt eveneens gefactureerd. Verloren of beschadigd materiaal dient vergoed te worden. Schade of verlies wordt vastgesteld door een aangestelde van KOERS. Museum van de Wielersport.

Schade of verlies wordt steeds gefactureerd en verrekend met de waarborg.

Voor lichte, herstelbare schade wordt een forfaitaire vergoeding van 8,00 euro aangerekend per schade-element. 

Bij grotere schade wordt per schadegeval de kostprijs vastgesteld. Verloren of onherstelbaar beschadigd materiaal wordt aangerekend aan vervangingswaarde. De vervangingswaarde van wordt bepaald aan de hand van de offerte tot aanmaak van een duplicaat. 

 De waarborg wordt ingehouden bij het niet naleven van de algemene en specifieke voorwaarden, het laattijdig terugbrengen. 

5) Vervoer

Voor het vervoer van het materiaal moet de ontlener zelf instaan en dit dient te gebeuren in een gesloten vervoermiddel. Voorzie, indien nodig, een bestelwagen. De afmetingen van het materiaal en de box worden vermeld in de cataloog en zijn er aangeduid in centimeter, tenzij anders aangegeven. 

De aanvrager moet, om het laden en lossen vlot te laten verlopen, voldoende personen voorzien. 

6) Ontleenperiode

De ontleenperiode wordt vooraf bepaald. Bij laattijdig terugbrengen zonder voorafgaande verwittiging wordt de waarborg ingehouden, gemaakte kosten worden in rekening gebracht. De uitleendienst is gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen.

7) Aansprakelijkheid

KOERS. Museum van de Wielersport wijst alle verantwoordelijkheid af bij eventuele ongevallen die zich voordoen bij het gebruik van het uitgeleende materiaal.